Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste (15.12.2017)

Henkilötietolain mukaisten oikeuksien käyttäminen: Jos haluat käyttää oikeuttasi saada tietoa henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä asioista, tarkastaa tai korjata rekisterissä olevat henkilötietosi tai kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä sinua koskevia tietoja, ota yhteyttä: myynti@seab.fi.

Rekisterinpitäjä

SEAB Finland Oy (1818329-8)

Iskoskuja 3 C 136, 01600 Vantaa

Rekisteristä vastaava henkilö

Heidi Tohmo

Rekisterin nimi

Turtle Wax -uutiskirjerekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään SEAB Finland Oy:n uutiskirjeen lähettämiseen, asiakasviestintään ja markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterissä oleville voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa Turtle Wax -tuotemerkin tapahtumista, uutisista ja palveluista. Uutiskirjeen tilaaminen on mahdollista lopettaa kunkin uutiskirjeen lopussa löytyvästä linkistä tai ottamalla yhteyttä.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot tai osan seuraavista tiedoista: Nimi, sähköpostiosoite, yritys / organisaatio, organisaation postiosoite ja www-osoite.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Uutiskirjeen tilaajat syöttävät tietonsa rekisteriin uutiskirjeen tilauslomakkeella tai antavat tietonsa ja suostumuksensa rekisteriin liittämisestä muulla tavoin muussa yhteydessä (esim. asiakas- tai koulutustilaisuudessa). Tietoja ylläpidetään sekä SEAB Finland Oy:n että rekisteriin merkittyjen toimesta (rekisteriin merkityllä on oikeus muokata omia tietojaan kunkin uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta).

Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille lukuunottamatta tilannetta, jossa Suomen viranomaistoimet edellyttävät luovutusta.

SEAB Finland Oy käyttää uutiskirjeissään MailChimp –palvelua, jonka myötä tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. MailChimp noudattaa EU-U.S. Privacy Shield Framework -säädöksiä (privacyshield.gov/list) . Palvelun tietosuojasta tarkemmin: mailchimp.com/legal. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

MailChimp on ilmoittanut sitoutuvansa palvelun kehittämiseen siten, että se tulee vastaamaan 25.5.2018 voimaan astuvan EU:n Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia. SEAB Finland Oy poistaa rekisterin palvelusta 25.5.2018 mennessä, mikäli palvelu ei täytä vaatimuksia.

Tietojen poistaminen

Rekisteritietoja voidaan poistaa rekisteriin merkityn pyynnöstä tai SEAB Finland Oy:n toimesta ilman pyyntöä. Uutiskirjeen tilaaminen on mahdollista lopettaa ja/tai muokata omia tietojaan kunkin uutiskirjeen lopussa löytyvästä linkistä tai ottamalla yhteyttä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu MailChimp -palveluun. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Käyttöoikeus myönnetään vain salassapitovelvollisille ja rekisterin käyttämiseen perehdytetyille henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy.